Samtalsterapi

Jag erbjuder vägledning och stödsamtal för dig som behöver bättre verktyg för att hantera stress, kriser, relationer och konflikter, eller för att bearbeta ett trauma eller en sorg. Samtalet utgår ifrån din situation här och nu och leder fram mot att känna tillit och att kunna trivas med dig själv i tillvaron.

Hur går det till?

En terapiprocess med psykosyntes som grund börjar med ett förutsättninslöst möte och om förtroende uppstår kommer vi överens om att träffas regelbundet under en period. Antalet terapisessioner anpassas efter din situation och dina behov.

Som komplement till det terapeutiska samtalet kan vi använda avslappning, skrivande, målande eller gestaltning för att medvetandegöra beteenden, tankemönster och känslor.

Jag följer Etiska rådets riktlinjer, har tystnadsplikt och är medlem i Psykosyntesförbundet.