Coachning

Coachning är ett professionellt verktyg där vi sätter upp ett konkret mål – till exempel att klara av en uppgift, skapa balans mellan arbete och privatliv, byta yrkesbana, ändra livsstil eller relationsmönster. I coachningssituationen tränas du i att växla mellan en ledande roll och att ställa dig vid sidan av och iaktta din situation, vilket ger goda möjligheter till ökad självkännedom och förmåga att förstå hur våra handlingar och beslut påverkar vår livssituation. Att regelbundet träffa en coach är ett välbeprövat sätt att behålla fokus och rikting.

Hur går det till?

Under det första mötet samtalar vi om din nuvarande situation och sätter upp ett mål för coachningsprocessen. Vi ses 6-10 gånger beroende på din situation och målbild.

Vid varje träff återkommer vi till och utvecklar målbilden och du får hemuppgifter som vi följer upp tillsammans.

Vi träffas antingen på din arbetsplats eller i mitt samtalsrum, och jag följer dig under ett antal månader fram till ett avslutande samtal där vi gör ”bokslut” mot målbilden.