Företag

En ledare med stabil grund har en tydlig syn på hur ekonomisk lönsamhet skapas, och ser till de värden som inte syns direkt i årsredovisningen, men som är nödvändiga för en hållbar och långsiktig affärsplan.

Jag erbjuder enskild coachning av ledare och medarbetare, coachning i grupp och ledarskapsdagar med fokus på kommunikation, mötesteknik och konsten att skapa grupper som kan samarbeta.

Att upprätthålla en lugn och trygg atmosfär och samtidigt vara beredd på att hantera utmanande situationer är en konstart som man kan träna sig i. Mitt arbete har präglats av ett högt tempo i en internationell miljö där jag lärt mig och andra att hantera stress, skaffa överblick och fatta snabba, men ändå genomtänkta beslut, att bevara lugnet inombords även när det mesta runt omkring är turbulent. Dessa erfarenheter är extra värdefulla i ett samhälle med allt fler möjligheter till interkulturella möten och en arbetsmarknad som blir mer rörlig och global.

Varje chef eller medarbetare utvecklar ett personligt ledarskap och målet är att definiera och implementera det i verksamheten. Tillsammans hittar vi sätt att landa i en roll med möjlighet att mjukt men tydligt styra arbetsprocesserna, att se medarbetarna och deras individuella förutsättningar. Vi tar reda på vilka grundvärderingar som styr personen och vilka som finns i organisationen. Genom att nyfiket och ärligt se på både organisationen och sin egen roll upptäcker vi vad som skapar framgång och vad som kanske orsakar problem. Det krävs mod att leda!