Om mig

Ingela Hammar

Jag har över 40 års erfarenhet av personal- och ledarskapsutveckling och en fyraårig utbildning till samtalsterapeut vid HumaNova i Stockholm samt en coachutbildning med ICF-certifierade verktyg. Jag är född på en flygflottilj och det unika i min kompetens utvecklades under 33 år inom SAS-koncernen där jag växlade mellan operativa, ledande och utbildande roller i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Jag har haft förmånen att resa över hela världen och arbeta med fantastiska människor från en mängd olika kulturer, vilket har gjort mig trygg och empatisk. Mina klienter och kollegor beskriver mig som en entusiastisk och strukturerad person som drivs av att hitta och stärka konstruktiva egenskaper hos människor.

Jag har lätt att se sambanden i en organisation och trivs i miljöer med höga krav på kommunikation, service och säkerhet. Med stor ödmjukhet och förståelse coachar och entusiasmerar jag chefer, ledare, medarbetare, grupper och privatpersoner.

Kundutlåtanden

“Jag tänker ofta på allt jag fick med mig från Ingelas coachning. Den hjälper mig varje dag”.

“Ingela är trygg och stödjande. Hon får mig att se på min situation från flera håll. Hon får mig att utvecklas och att se möjligheter”.

“Ingela har givit mig insikt i mitt eget beteende som går att applicera på hur och varför jag reagerar på ett visst sätt i olika situationer”.