Psykosyntes

Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt och det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni.

Psykosyntes är en integrativ terapiform som utgår ifrån det friska inom varje människa. Vi ser den egna viljan som drivkraft och lär oss att respektera den. Psykosyntesen är en metod för personlig utveckling som bygger på såväl västerländska och österländska traditioner och förutom samtal erbjuds många andra kreativa metoder, som exempel avslappning, guidad meditation, skrivande och målande och gestaltning.